REDNI BROJ IME I PREZIME ČLANA/ICE KOORDINACIJE U IV MANDATU
1. SUIP ZIBERI
2. HARUN OMERBAŠIĆ
3. DUŠAN MIŠKOVIĆ
4. JURAJ BAHNIK
5. MARIJANA SELMAN
6. TOME APOSTOLOSKI
7. NEDŽATIN KAMBEROVSKI
8. DARKO ŠONC
9. ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ
10. BRUNO BELJAK
11. RAŠKO IVANOV
12. WALENTYNA LONČARIĆ
13. IRINEJ MUDRI
14. GALINA KOVAČEVIĆ
15. ZLATKO JEVAK
16. OSKAR ARLANT
17. VIKTOR FILIMA
18. SANJA ZORIČIĆ TABAKOVIĆ