Koordfinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina propisano je da dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih u istoj ili u različitim jedinicama samouprave mogu, radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa, osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina. Koristeći ovu zakonsku mogućnost, vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, slovenske i srpske nacionalne manjine osnovala su Koordinaciju nacionalnih manjina Grada Zagreba, prihvativši Sporazum o osnivanju Koordinacije (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/03) u prosincu 2003. Predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba odlučili su sudjelovati u radu Koordinacije. Koordinacija je neprofitna pravna osoba. Članovi Koordinacije su osobe imenovane od strane Vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba i Predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba koji pristupe Koordinaciji. Koordinacija donosi statut, poslovnik, program rada, financijski plan, završni račun te druge odluke važne za nacionalne manjine Grada Zagreba. Vijeća i Predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti Koordinaciju da, u njihovo ime, poduzima mjere iz njihove nadležnosti. Koordinacijom od 2011. rukovodi Predsjedništvo Koordinacije u sastavu: – Zoltan Balaž-Piri, predsjednik Koordinacije; – Raman Fazlievski, zamjenik predsjednika Koordinacije; – Raško Ivanov, potpredsjednik Koordinacije.

Koordinacijom od 2015. rukovodi Predsjedništvo Koordinacije u sastavu: – Dušan Mišković, predsjednik Koordinacije; – Harun Omerbašić, zamjenik predsjednika Koordinacije; – Raško Ivanov, potpredsjednik Koordinacije.

Adresa Koordinacije: Remetinečka cesta 77c, Zagreb Telefon/fax: 01/ 6521 533