Adresar udruga nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu

Nacionalna manjina Ime udruge Adresa udruge Telefonski broj i e-mail
Albanci Unija zajednica Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb

 

Trg Drage Iblera 9 zajednica-albanaca-rh@zg.t-com.hr

01/4615066

Albanci Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj “Shkendija”, Zagreb

 

Remetinečka 77 a info@shkendija.hr

01/6551625

Albanci Klub albanskih žena „ Kraljica Teuta“ Zagreb

 

Ilica 35 091/5871005
Albanci Forum albanskih intelektualaca u Hrvatskoj, Zagreb

 

Šubićeva 20 forumi@fai-fish.com

01/4655336

Albanci Udruga albanskih žena u Zagrebu „Drita“ Zagreb Trg Otokara Keršovanija 1
Bošnjaci Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” Zagreb

 

Ulica grada Vukovara 235 kdbhpreporod@kdbhpreporod.hr

01/4833635

Bošnjaci Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb

 

Ilica 54 01/4819377
Bošnjaci Bošnjačka nacionalna zajednica  za Grad Zagreb i  Zagrebačku županiju, Zagreb

 

Ilica 54 info@bnz.hr

01/4819377

Bošnjaci Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske “SABAH”, Zagreb

 

Nova cesta 4 info@sabah.hr

01/3091083

Bošnjaci Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo “Sevdah” Zagreb

 

Nova cesta 4 bkudsevdah@gmail.com 

 

098/1893678

Bugari Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj, Zagreb

 

Kneza Mislava 13 rasko.ivanov@zg.t-com.hr

01/4649489

Crnogorci Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb

 

Trnjanska ulica 35 01/6314263
Crnogorci Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore “Montenegro-Montenegrina” Zagreb

 

Trnjanska cesta 35
Česi Češka beseda Zagreb Šubićeva 20 info@ceska-beseda-zg.hr

01/4648250

 

Mađari Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre“ Martićeva 8 01/4813587

adyendrezagreb@gmail.com

ady-endre@inet.hr

Mađari Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Zagreb

 

Vodovodna 20  

skala@irb.hr

 

Mađari Odred izviđača Mađara „Zrinyi Miklós“ Kraljice Jelene 8 zoltanbalazpiri@gmail.com

091/2449-222

Makedonci Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb

 

Masarykova 16/1 zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr; zmurh.hr@gmail.com

01/4872655

Makedonci Makedonsko kulturno društvo “Ohridski Biser”, Zagreb

 

Masarykova 16/1  mkd.ohridski.biser@zg.t-com.hr

01/4810644

Nijemci Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb

 

Junija Palmotića 20 01/4816253
Nijemci Narodni savez Nijemaca Hrvatske, Zagreb

 

Zvonarnička 1 a 01/4666294
Austrijanci Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj , Zagreb

 

Junija Palmotića 20/I info@zajednica-austrijanaca.hr
Poljaci Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Savska cesta 34/36 kopernik@kopernik.hr

01/4921919

Romi Udruga žena Romkinja “Bolja budućnost“ Zagreb

 

Avenija Marina Držića 4 uzrh.boljabuducnost@yahoo.com

ramiza.memedi@zg.t-com.hr

01/6110311

Romi Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ Zagreb Braće Cvijića 7  

kalisara@kalisara.hr

01/8887673; 0958265806

Ukrajinci Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb

 

Domagojeva 11 01/4635884
Ukrajinci Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Zagreb

 

Remetinečka cesta 79 a 01/3701939
Ukrajinci Ukrajinska zajednica Grada Zagreba Ogrizovićeva 9 0915164328
Slovaci Matica slovačka – Zagreb Šubićeva 20 info@slovaci-zagreb.com

016520553

Slovenci Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, Zagreb Masarykova 13 slovenski-dom@zg.t-com.hr

01/4855171

Slovenci Kulturno prosvjetsno društvo Slovenski dom, Zagreb Masarykova 13 slovenski-dom@zg.t-com.hr

01/4855171

Srbi Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ Zagreb

 

Berislavićeva 10 skdprosvjeta@skdprosvjeta.com

01/4872480

Srbi Srpsko narodno vijeće-Nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine

 

Gajeva 7 ured@snv.hr

01/4886368

Srbi Srpski demokratski forum, Zagreb

 

Draškovićeva 25 zagreb-sdf@sdf.hr

01/4921862

Srbi Srpsko privredno društvo Privrednik, Zagreb

 

Preradovićeva 18 ured@privrednik.net

01/4854478

Rusi Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb Trnjanska 35/I
Rusi Savez Rusa u Republici Hrvatskoj, Zagreb

 

Vlade Gotovca 7 0992132715
Rusi Udruga Rusa Republike Hrvatske Ruski kulturni krug Vlade Gotovca 7 katarina.toodorcev@kgz.hr

099/2625510

Rusi Rodina internacionalna udruga Rusa, Ukrajinaca, Bjelorusa, Armenaca, Moldavaca, Hrvata, Mađara, Slovaka, Čeha, Slovenaca i drugih narodnosti Ožujska 6 095/5468477
Rusi Hrvatsko – rusko društvo prijateljstva “Julius Baranovski” Hvarska 6 a
Talijani Talijanska unija – Zajednica Talijana u Zagrebu Palinovečka 19, Vrbani III info@unija.italianiazagabria.com

091/3874355

 

Židovi Židovska općina, Zagreb

 

Junija Palmotića 16 jcz@zg.t-com.hr

01/4922692

Židovi Kulturno društvo „Miroslav Šalom Freiberger“ Zagreb

 

Junija Palmotića 16 kulturno.drustvo.freiberger@zg.t-com.hr; 01/4817655; 098/9295844
Židovi Istraživački dokumentacijski centar  „Cendo“ Zagreb

 

Junija Palmotića 16 melita.svob@gmail.com

01/4835141

Židovi Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb

 

Junija Palmotića 16 udruga.prezivjelih.holokausta@zg.t-com.hr

01/4835142; 091/4922692

Židovi Židovska vjerska zajednica Bet Izrael u Hrvatskoj

 

Mažuranićev trg 6 ured@bet-israel.com

01/4851008