VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA MANDAT 2015.-2019.
MANJINA KONTAKT  PREDSJEDNIK/ TAJNIK TELEFON TELEFAKS E-MAIL  ADRESA
ALBANCI Šuip Ziberi 01/6558 280 01/6558 281 vijece.alb.manjine.zagreba@zg.t-com.hr Remetinečka cesta 79b
Meljita Orešković
BOŠNJACI Harun Omerbašić 01/6314 109 01/6314 111 vbnmgz@vbnmgz.hr Trnjanska  cesta 35
Sebina Sejkić
CRNOGORCI Dušan Mišković 01/ 6314 263 01/ 6314 264 vijececrn@net.amis.hr Trnjanska  cesta 35
Danilo Ivezić
ČESI  Juraj Bahnik 01/46 18 229 01/4618 234 cesko.vijece@gmail.com    Šubićeva  20
Alenka Štokić
MAĐARI Zoltan Balaž-Piri 01/3777 164 01/3777 164 iroda.zg.magyar@gmail.com Remetinečka cesta  77a
Peter Sekereš
MAKEDONCI Tome Apostoloski 01/ 6556 106 01/ 6556 107 vijece@makedonci-zagreb.hr Remetinečka  cesta 79 c
Marika Abramović
ROMI Nedžatin Kamberovski 01/3631 445 01/3636 505 vijecerom@net.amis.hr Tina Ujevića 9
Darija Goreta
SLOVENCI Darko Šonc 01/6525 973
01/6525 983
01/6525 979                              01/4855 171 slovenci.zagreb@zg.t-com.hr Remetinečka
cesta 77b
Agata Klinar
SRBI Aleksandar Milošević 01/485-5391 01/4886 373 vijece@srbi-zagreb.hr
Trg I. Mažuranića 6
Nataša Puškar
PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA
MANJINA KONTAKT  TELEFON TELEFAKS E-MAIL  ADRESA
AUSTRIJANCI Bruno Beljak 01/4816-253 info@zajednica-austrijanaca.hr Palmotićeva20/1
BUGARI Raško Ivanov 01/4649 489 01/4649 490
01/4668 371
rasko.ivanov@zg.t-com.hr Kneza Mislava 13
Snježana Ivanko
POLJACI Walentyna Lončarić 01/6672 947 01/6535 408 ppm.zagreb@gmail.com  Remetinečka 79c
Marek Stanojević
RUSINI Irinej Mudri 01/5618 427 01/5391 840 irinejmudri@yahoo.com Vodovodna 15
Joakim Pavlović
RUSI Galina Kovačević 01/580 2221 01/580 2221 ured@rusi-zagreb.hr Remetinečka  79b
Ekaterina Puškarić
SLOVACI Zlatko Jevak 01/652 05 53 01/652 05 53 info@slovaci-zagreb.com Remetinečka  77c
Vladimir Bali
TALIJANI Oskar Arlant 01/6522 600 01/6522 768 italianiazagabria@gmail.com Remetinečka  77c
Željka Lešić
UKRAJINCI Viktor Filima 01/3701 939 01/3701 936 viktorfilima@yahoo.com Remetnečka  79a
Irena Nagy
ŽIDOVI Sanja Zoričić Tabaković 01/4828 517
01/4828 515
01/4922 694 predstavnik.zidovske.nacion.
manjine@zg.t-com.hr
Palmotićeva 16
Saša Cvetković
KOORDINACIJA Dušan Mišković / Zoltan Balaž-Piri 6521 5330 6521 5330 ured.knmgz@gmail.com Remetinečka  77c